Historia

1935 - 1945 r.

Pływalnia Miejska - znajdująca się w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35 jest siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji. Początki naszej firmy sięgają jednak czasów przedwojennych, oto krótka historia:

1935: Stadtisches Hallen und Sonnenbad - to ośrodek zbudowany dla niemieckich sportowców.

1936 -1945: Jeśli znasz naszą historię z tego okresu BARDZO prosimy Cię o kontakt !!!

 

1956 - 1989 r.

1946: Powstaje Zrzeszenie Sportowe "Spójnia" - oraz Ośrodek Pływacki w Stargardzie.

1946 -1955: Pan Konrad Karaszewski - to pierwsza osoba kierująca zakładem.

1955 - 1958: W tych latach zakładem kieruje Pan Bogdan Binkowski.

01.02. 1958 - 30.04.1990: To okres w którym obowiązki szefa pełni Pan Marian Tymaszuk w tym okresie firma kilka razy zmienia nazwę, ciągle jednak dbając o rozwój sportu oraz rekreację mieszkańców miasta.

01.01.1959: Wojewódzki Ośrodek Pływacki - powstaje zakład budżetowy ustanowiony przez Główny Komitet Kultury Fizycznej. Od tego czasu następuje generalny i dynamiczny remont pływalni. Kapitalne remonty urządzeń oraz budowa nowych z funduszów Totalizatora Sportowego spowodowały, że jest on nie tylko jednym z przyjemniejszych, ale również i najlepiej wykorzystanych w kraju. Po remoncie następuje szybki rozwój sportu pływackiego. Tworzy się pierwsza szkółka pływacka, która była zalążkiem Klubu Pływackiego "Neptun"

09.03.1959: Klub Pływacki "Neptun" założony z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Pływackiego. Rozpoczęto powszechną i obowiązkową naukę pływania w szkołach i przedszkolach , jako jedną z pierwszych w kraju. Pływalnia w okresie swojej działalności przyczyniła się do wychowania wielu zawodników, którzy odnosili sukcesy sportowe zarówno w kraju jak i zagranicą. Byli to między innymi wychowankowie KP "Neptun": Zofia Wędzina, Anna Duczyńska, Henryk Depta, Halina Paradowska, Barbara Krajewska oraz Elżbieta Zombek i Władysław Wojtakajtis to znani olimpijczycy.

1961: wybudowano obok basenu korty tenisowe, a także uruchomiono hotel na 35 miejsc, wanny, rzymską łaźnię oraz kawiarnię.

01.01.1976: uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Stargardzie utworzono Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku obejmujący zakresem swego działania teren powiatu stargardzkiego z następującymi obiektami sportowymi oraz turystycznymi:

 • Wojewódzki Ośrodek Pływacki w Stargardzie
 • Ośrodek Wypoczynkowo - Przywodny Miedwie,
 • Stadion Miejski w Stargardzie,
 • Boisko w Chociwlu.

Podstawowym przedmiotem działania ośrodka było zagospodarowanie terenów i miejsc na ten cel wydzielonych w urządzenia wypoczynkowe, turystyczne i sportowe ich właściwa eksploatacja, konserwacja i remonty a ponadto udostępnianie tych obiektów dla potrzeb szkolenia i doskonalenia kadr w zakresie kultury fizycznej i turystyki. W tym czasie Pływalnia była obiektem najlepiej zagospodarowanym i utrzymanym. Zamierzenia POSTiW szły w kierunku budowy w oparciu o istniejące zaplecze 50-cio metrowego basenu pływackiego z podgrzewaną wodą. Realizacja tego zamierzenia napotyka jednak na szereg trudności z których najistotniejszą był brak limitów inwestycyjnych. Czyniono także starania o przekazanie przez jednostkę wojskową obiektu kasyna oficerskiego dla POSTiW , co stanowiłoby cały kompleks obiektów w połączeniu z kortami oraz basenem. Tak jak to było w pierwotnych zamierzeniach. Jednak plany te nie znalazły swego szczęśliwego zakończenia.

01.01.1976: Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego w sprawie dostosowania Ośrodków sportu turystyki i wypoczynku do nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego, utworzony zostaje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim, którego terenem działania jest miasto Stargard i gmina Kobylanka. Tak więc w tym okresie w gestii OSiR pozostają następujące obiekty:

 • Pływalnia kryta z basenem dużym i małym oraz towarzyszącymi urządzeniami - sauną z gabinetem odnowy biologicznej, świetlica z biblioteką, wypożyczalnia sprzętu kąpielowego, sala gimnastyczna,
 • Korty tenisowe i boiska do siatkówki przy pływalni,
 • Stadion Miejski w Stargardzie ,który został przekazany 02.02.1984 dla LKS "Pomorze",
 • Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Zieleniewie,
 • Amfiteatr w Stargardzie od 1980 r - który został przekazany 31.10.1984 r. dla Stargardzkiego Centrum Kultury
 • Ustawa o kulturze fizycznej z lipca 1984 r stawia przed Ośrodkami Sportu i Rekreacji nowe dodatkowe zadania w zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji . W związku z powyższym podjęto nowe zadania jak : wznowiono naukę pływania dla dorosłych i dla dzieci wygospodarowano większą liczbę godzin tzw. "wolnego pływania" . Dużą salę noclegową na I piętrze pływalni przekształcono na salę gimnastyki i rehabilitacji ruchowej.

 

1990 - 1999 r.

01.08.1990 - 15.11.1994: Dyrektorem OSiR jest Pan Jan Tomasz Górecki. Początek lat dziewięćdziesiątych to okres poważnych remontów szczególnie na pływalni, która jako obiekt z okresu przedwojennego wymagała gruntownej renowacji.

06.07.1991 - I Wybory Miss Miedwia

Po raz pierwszy zorganizowane zostały Wybory Miss Miedwia. W upalny sobotni ranek 6 lipca br. plaża OSiR-u nad Miedwiem szybko zapełniła się rzeszą plażowiczów. Anonsowany wcześniej festyn "Otwarcie sezonu letniego91" miał się wreszcie odbyć. Na początek zaplanowano festiwal siatkówki plażowej. W siatkówkę grali dorośli, dzieci natomiast mogły sprawdzić się w zabawach zręcznościowych. Już od 13,00 najwięksi eksperci od kobiecej urody rozpoczęli "wyławianie" kandydatek. Niektóre zgadzały się chętnie, niektóre po długich namowach, niektóre uciekały w popłochu. Przed 14,00 dziesiątka najpiękniejszych została jednak fachowo wyselekcjonowana. Po 20 minutach planowego ( dla podniesienia emocji) poślizgu, konkurs ruszył. W jury zasiedli przedstawiciele organizatorów i sponsorów imprezy. Najpierw panie prezentowały się z piłkami plażowymi. Później przedstawiły się, mówiły o swoich zainteresowaniach. Kolejne prezentacje to gry plażowe i przejście z miseczką wody na głowie. Pomiędzy prezentacjami odbywały się pokazy kulturystów. Muzyczną oprawę stworzył zespół Old Bays Jazz. Znakomita, dowcipna i z wdziękiem prowadzona konferansjerka pomagała zawodnikom. Emocje rosły wraz z kolejnymi eliminacjami kandydatek. Już werdykt jury wyłaniający piątkę finalistek wzbudził różne reakcje publiczności. Wytypowanie trzech najpiękniejszych pań zajęło jurorom sporo czasu. Widać i wśród nich gusta były różne, a sympatie podzielone. Wreszcie werdykt: II wicemiss Miedwia '91 została Małgorzata Ratajczak z Drawna, I wicemiss Miedwia '91 - Ewa Antonowicz ze Stargardu i wreszcie koroną Miss Miedwia '91 udekorowana została Anna Maślanka ze Stargardu.

Po dekoracji zwyciężczyń, gratulacjach i całusach Miss odbyła przejażdżkę motorówką po jeziorze. Emocje znów wzrosły po wręczeniu bardzo atrakcyjnych nagród. Liczni i hojni sponsorzy imprezy niewątpliwie przyczynili się do podniesienia jej rangi. Miss Miedwia otrzymała telewizor kolorowy JVC i milion złotych, I wicemiss - odtwarzacz video i wycieczkę do Turcji, II wicemiss - radiomagnetofon stereo. Wszystkie laureatki otrzymały ponadto wiele nagród dodatkowych: zestawy biżuterii i kosmetyków, stroje i zabawki plażowe, karnety wolnego wstępu do obiektów OSiR-u, na dyskoteki do kawiarni "Gent" itp.

Te panie, które nie dały się namówić na udział w konkursie, niech żałują....!

1991: na basenie dużym zostały wymienione okna na plastikowe, uszczelniono i wzmocniono nieckę basenu dużego, w części pływalni zajmowanej dotychczas przez mały basen zostaje urządzona siłownia.

Wrzesień 1991 - Siłownia

Miejsce hali małego basenu zostało adoptowane na siłownię, która w późniejszym czasie przyjęła nazwę Siłownia OPEN - OSiR.

1993: wykonano przyłącze do miejskiej sieci grzewczej.

1994: wykonano węzeł cieplny.

01.12.1994: Pan Zbigniew Sowa zostaje powołany na Dyrektora OSiR.

1995: wykonano remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego zdachówki typu Skandia na blachę typu Lindap.

Następuje ostateczne zakończenie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.Wymiana i modernizacja instalacji zimnej i ciepłej wody. Wykonano instalację automatycznej regulacji urządzeń technologicznych oraz wymianę i modernizację instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. Następuje adaptacja zlikwidowanej kotłowni na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz remont pomieszczeń warsztatu i magazynu.

1997: remont siłowni - następuje całkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , wykonano remont dachu , remont całego pomieszczenia , założono nową wykładzinę podłogową.

08.03.1997 - Solarium

Uruchomienie nowoczesnego solarium w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Inauguracja odbyła się w Dzień Kobiet, w obecności pierwszej damy polskiego fitnessu pani Hanny Fidusiewicz.

01.04.1997 - Szkółka Tenisowa

Po raz pierwszy od wielu lat na naszych kortach ruszyła szkółka tenisowa. Pierwsze zajęcia prowadził trener I ligowego klubu SKT Szczecin pan Maciej Gałka. Naukę gry w tenisa od podstaw rozpoczęło ok. 30 dzieci z klas od I do VI szkół podstawowych, dzieci zostały podzielone na grupy wiekowe a zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.

31 grudnia 1997 - Miejska Hala Sportowa

Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z Postanowieniem Nr 52/97 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 25.11.1997r., przejął w zarządzanie Miejską Halę Sportową wraz z zatrudnionymi przy ich wykonywaniu pracownikami.

1998-1999: to okres kapitalnego remontu Hali basenu, oraz modernizacji instalacji uzdatniania i oczyszczania wody basenowej oraz remont wejścia głównego do obiektu Pływalni wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Od 1945 r do roku 1998 basen nie był poddany tak gruntownym zabiegom naprawczym , co potwierdza opracowana ekspertyza niecki basenu oraz dokumentacja zdjęciowa wykonana przez ekspertów z Politechniki Szczecińskiej. W trakcie prac demontażowych ujawniono fakt zdetonowania w 1945 r. ładunku wybuchowego w basenie, a źle wykonana wówczas naprawa wymagała interwencji. Ujawniono 330 metrów bieżących rys na niecce które usunięto metodą iniekcji. Technologia iniektowania stanowi szczególny rodzaj robót budowlanych i ma decydujący wpływ na szczelność basenu . W celu wzmocnienia ścian niecki przy samych rysach , dodatkowo "zszyto" nieckę taśmami z włókna węglowego. Dokonano także naprawy ubytków betonu w niecce i zabezpieczenia odsłoniętego, skorodowanego zbrojenia niecki środkami SIKA. Podczas prowadzenia remontu wykonano nową izolację przeciwwodną niecki i posadzki hali basenu w systemie SCHOMBURG , wymienione wszystkie okładziny na hali i w niecce basenu na płytki systemu BUCHTAL.

Wymieniono drabinki zejściowe do basenu na drabinki ze stali nierdzewnej, zamontowano dodatkowe barierki przy schodach niecki. Wykonano także prace to-warzyszące polegające na wymianie stolarki drzwiowej na aluminiową, docieplono i obłożono płytkami filarki międzyokienne. Równocześnie prowadzono prace modernizacyjne technologii oczyszczania i uzdatniania wody basenowej. Polegały one na demontażu istniejącej instalacji i wykonaniu nowej przy zastosowaniu nowych technologii i materiałów. Nowa stacja oczyszczania i uzdatniania wody basenowej zrealizowana została w systemie półautomatycznym z możliwością dalszej modernizacji na pełną automatykę. Łączny koszt inwestycji w latach 1997-1999 wyniósł 1,6 mln zł, wkład Urzędu Miasta wyniósł 74 %, a pozostałą kwotę 433.000 zł pozyskano z UKFiT.

19.04.1999: Uroczyste otwarcie Pływalni po remoncie.

Październik 1999 - ALK OSiR Stargard

Amatorska Liga Koszykówki to inicjatywa Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po 2 latach kiedy stargardzkim ruchem amatorów koszykówki zrządzał szczeciński SLAK, postanowiliśmy sami stworzyć miejską ligę. W pierwszych rozgrywkach w sezonie 1999/2000 rywalizowało 17 drużyn w dwóch grupach, a rozgrywki odbywały się na hali sportowej Zespołu Szkół Transportowych w Stargardzie przy ul. I Brygady 35.

 

2000 - czasy obecne.

15.02.2001 - Koncepcja rozbudowy Pływalni

Powstała koncepcja rozbudowy Pływalni Miejskiej o część rekreacyjną która obejmowała wykonanie:

 • dobudowy części rekreacyjnej do istniejącego budynku pływalni to m.in.: część basenowa z podpiwniczeniem oraz instalacja wentylacji, ogrzewania i elektryczna
 • wykonanie zjeżdżalni wodnej w formie rury na zewnątrz o długości ok. 100 m,
 • wykonanie hamowni zjeżdżalni połączonej z basenikiem dla małych dzieci,
 • wykonanie wanny z hydromasażem (whirpool) na 8 osób,
 • modernizacja natrysków, szatni i pomieszczeń sauny,
 • wdrożenie komputerowego systemu obsługi klienta,
 • remont pomieszczeń pralni z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne.

Według dokonanych analiz i doświadczeń innych inwestorów proponowany zakres prac przy dobudowie części rekreacyjnej powinien zamknąć się kwotą około 2 mln złotych.

Listopad 2001 - HALP OSiR Stargard

Halowa Amatorska Liga Piłki nożnej to kolejna inicjatywa Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sukces amatorskiej ligi koszykarskiej i duże zapotrzebowanie środowiska piłkarskiego były bodźcem do utworzenia kolejnego przedsięwzięcia. W pierwszych rozgrywkach w sezonie 2001/2002 rywalizowało 13 drużyn w jednej grupie, a rozgrywki odbywały się na wojskowej hali sportowej w Stargardzie przy ul. Szkolnej.

01 maj 2005 rok - Stadion Miejski "Błękitni" Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął w zarządzanie, nieruchomość gruntową w obrębie 5 nr 118 o pow. 46.550 metrów kwadratowych, zabudowaną obiektami sportowymi, położoną przy ul. Ceglanej w Stargardzie Szczecińskim.

24 styczeń 2006 rok - Stadion Miejski "Błękitni", dotychczas zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, został przekazany dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie Szczecińskim

02 styczeń 2006 rok - Stadion Miejski "Pomorze" Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął w zarządzanie, nieruchomość gruntową w obrębie 2 nr 363 o pow. 55.035 metrów kwadratowych, zabudowaną obiektami sportowymi, położoną przy ul. Sportowej w Stargardzie Szczecińskim.

01 wrzesień 2006 rok - Sala Cardio.

W miejscu dotychczasowej siłowni powstała nowoczesna Sala Cardio, która została wyposażona w sprzęt cardio, aerobowy, stacjonarne urządzenia do ćwiczeń i strefę wolnych ciężarów.

02 styczeń 2007 rok - Stadion Miejski "Błękitni" Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął w zarządzanie (obiekt był zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie Szczecińskim), nieruchomość gruntową w obrębie 5 nr 118 o pow. 46.550 metrów kwadratowych, zabudowaną obiektami sportowymi, położoną przy ul. Ceglanej w Stargardzie Szczecińskim.

01 lipiec 2007 rok - Decyzja Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego, z dnia 04.06.2007 roku, Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął w zarząd trwały na czas nieoznaczony, nieruchomość w obrębie 5 nr 121 o pow. 9.239 metrów kwadratowych oraz 120/2 o pow. 1.565 metrów kwadratowych zabudowaną budynkiem hotelu i budynkiem hali sportowej, położoną przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim

01 wrzesień 2007 rok - Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął w zarządzanie hotel sportowy przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim. W miejsce dotychczasowego Hotelu Inwit, utworzono Hotel 104.

01 styczeń 2008 rok - Decyzja Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego, z dnia 12.12.2007 roku, Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął w zarząd trwały na czas nieoznaczony, nieruchomość gruntową w obrębie 5 nr 118 o pow. 46.550 metrów kwadratowych, zabudowaną obiektami sportowymi, położoną przy ul. Ceglanej w Stargardzie Szczecińskim oraz nieruchomość gruntową w obrębie 2 nr 363 o pow. 55.035 metrów kwadratowych, zabudowaną obiektami sportowymi, położoną przy ul. Sportowej w Stargardzie Szczecińskim.

29 września 2009 r. - Uchwała Nr XXXIV/375/09, Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim, w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka zostanie utworzona na bazie majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim i przeniesienia z tego zakładu części majątku na nowo tworzoną spółkę.

24 listopada 2009 r. - Uchwała Nr XXXVI/388/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim, w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi do dnia 30 czerwca 2010 roku. Majątek, należności i zobowiązania zakładu przejmuje Gmina Miasto Stargard Szczeciński – Urząd Miejski.