Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

  • Rafał Zając- Prezydent miasta Stargardu 

 

Rada nadzorcza

  • Przewodniczący - Przemysław Momot
  • Sekretarz - Jan Grzelak
  • Członek - Elżbieta Kowalska  

Zarząd Spółki

  • Grzegorz Chudzik - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny