Aktualności
Następny
Poprzedni
15-07-2020

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiot postępowania:
1. Przygotowanie oferty produktowej, którą może oferować Spółka po przeprowadzeniu inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z o. o." z wykorzystaniem zmodernizowanej pływalni miejskiej zawierającej: basen, siłownię, fitness, saunę, i innych. Odniesienie opracowanych produktów do definicji usług w ogólnym interesie gospodarczym wraz z określeniem, które z wyszczególnionych produktów będą mogły zostać uznane za wykonywane w ramach umowy wykonawczej.
2. Opracowanie struktury organizacyjnej Spółki dopasowanej do opracowanej oferty produktowej, mającej zapewnić efektywne prowadzenie działalności Spółki i wykorzystanie oferty produktowej.

Szczegóły składania ofert na platformie zakupowej pod numerem postępowania ID 362186  2/2020