Aktualności
Następny
Poprzedni
12-10-2020

Regulacje w obszarze sportu

Tak jak informowaliśmy, w sobotę weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Żółtą strefą zostaje objęty cały kraj, z wyłączeniem powiatów, które znajdują się w strefie czerwonej.

W zakresie sportu zmiany dotyczą m.in. liczby kibiców podczas wydarzeń sportowych. Organizator lub zarządca obiektu może udostępnić publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie (w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m). Jednocześnie podczas wydarzenia może być zajętych nie więcej niż 25% miejsc przewidzianych dla publiczności. W powiatach oznaczonych kolorem czerwonym wydarzenia muszą odbywać się bez udziału publiczności.

W siłowniach, klubach i centrach fitness może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 7 m kw., z zachowaniem 1,5 metrowego odstępu, z wyłączeniem obsługi. Z kolei w przypadku aquaparków limit osób korzystających wynosi 75% pojemności obiektu (zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej). Przepis ten nie odnosi się do zwykłych basenów, jak choćby basenu w SP 5 w Stargardzie.

W przypadku organizacji wydarzeń, należy zachować limit uczestników (tutaj bez zmian), tj. 250 osób jednocześnie, nie licząc obsługi wydarzenia. Warto też przypomnieć, iż osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu, wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych. Należy zachować dystans społeczny.

We wszystkich strefach sędzia, trener oraz osoby uprawiające sport są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z aktualnymi ograniczeniami w obszarze sportu oraz najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów można zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/sport/aktualne-ograniczenia-dotyczace-obszaru-sportu-w-strefach-zoltej-i-czerwonej?fbclid=IwAR2ByIhy0it_kdakVSze6-YGbznOq_m2PY3z5k_H0GHoG0L5x73mpG6kM6Q