Aktualności
Następny
Poprzedni
11-09-2021

Finał inwestycji w obiektywie

Jak co miesiąc, zaglądamy z aparatem na budowę AquaStar. Tym razem kończymy już naszą wirtualną kronikę prowadzonych prac. 26 sierpnia generalny wykonawca zgłosił zakończenie robót. 3 września prace budowlane zostały ostatecznie odebrane!

 

W sierpniu trwały ostateczne prace wykończeniowe w zakresie budowlanym, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, prace w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz w zakresie zagospodarowania terenu. Rozpoczęto przygotowania w celu uzyskania stosownych pozwoleń do odbioru obiektu.

 

W dniach od 9 do 12 sierpnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła na terenie modernizowanego obiektu AquaStar czynności kontrolno-rozpoznawcze w następującym zakresie przedmiotowym:

- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie

- ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi

 

26 sierpnia Erbud s.A., jako generalny wykonawca zadania przebudowy i rozbudowy Pływalni Miejskiej, zgłosił zakończenie robót. Tym samym Erbud S.A. zgłosił gotowość do przeprowadzenia odbiorów końcowych z komisją odbiorową wyznaczoną z ramienia inwestora. 

 

30 sierpnia uzyskano pozytywna opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na użytkowanie przebudowanej i rozbudowanej Pływalni Miejskiej.

 

3 września Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej i przebudowanej Pływalni Miejskiej.

 

więcej zdjęć