Aktualności
Następny
Poprzedni
30-04-2018

Ogłoszenie przetargu

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

przebudowy i rozbudowy krytej pływalni miejskiej 

znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard 

Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Termin: 11 maja 2018 r