Cennik
BLOK BASENOWY Cena biletu Cena biletu
z Kartą Stałego Klienta
- Bilet normalny
- Bilet ulgowy
- Bilet senior
11,00
9,00
7,00
  10,00
8,00
6,00
BASEN DLA AKTYWNYCH
- Bilet jednorazowy
- Bilet jednorazowy senior
- Bilet 10-wejściowy
9,00
7,00
80,00
  8,00
6,00
70,00
PROGRAMY
- Stargard 'Dzieci i Młodzież'*
- Stargard 'Emeryci i Renciści'**
- Stargard 'Osoby Niepełnosprawne'***
- Program 'Rodzina' ****
7,00
7,00
5,00
7,00/osoba
  -
-
-
* dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 lat na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej
** emeryci i renciści na podstawie legitymacji lub odcinka emerytury lub renty
*** osoby niepełnosprawne na podstawie legitymacji lub odpowiedniego orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność
**** rabat dla rodziny - minimum 1 osoba dorosła i 1 dziecko
BLOK BASENOWY *** Cena biletu Cena biletu
z Kartą Stałego Klienta
- Karnet normalny - 4 wejścia
- Karnet normalny - 8 wejść
- Karnet normalny - 12 wejść
- Karnet ulgowy - 4 wejścia *
- Karnet ulgowy - 8 wejść *
- Karnet ulgowy - 12 wejść *
42,00
78,00
100,00
34,00
62,00
81,00
  38,00
70,00
92,00
30,00
54,00
71,00
NAUKA PŁYWANIA I SZKÓŁKA PŁYWACKA **
- Karnet - 4 wejścia
- Karnet - 8 wejść
54,00
94,00
  50,00
90,00
INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA
- 45 minut
40,00   -
* dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej

Karta Stałego Klienta

CENA: 15 zł

Regulamin Karty Stałego Klienta
Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

§1Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta OSiR Stargard wystawianej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie Szczecińskim.

§2Do otrzymania Karty Stałego Klienta OSiR Stargard uprawniona jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług pływalni, fitness, siłowni i sauny mieszczących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Szczecińskiej 35.
1. Karta Stałego Klienta OSiR Stargard Sp. z o.o. jest imienna i przeznaczona dla osób fizycznych.
2. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta OSiR Stargard jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikające z faktu posiadania Karty, nie może być cedowane na inną osobę.
3. Karta Stałego Klienta OSiR Stargard nie obowiązuje na obiektów sezonowych tj. lodowiska i kortów tenisowych.

§3Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta należy:
1. Poprawnie wypełnić deklarację zgłoszeniową, którą można pobrać w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.osir.stargard.pl
2. Uiścić opłatę wpisową zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem określonym Zarządzeniem Prezesa OSiR Stargard Sp. z o.o. na dany rok kalendarzowy.
3. Dostarczyć zdjęcie przedstawiające wizerunek osoby ubiegającej się o wydanie Karty Stałego Klienta lub wykonać cyfrowe zdjęcie w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie Szczecińskim, podczas składania deklaracji zgłoszeniowej.

§4Termin otrzymania Karty Stałego Klienta
1. Od czasu poprawnie złożonej deklaracji zgłoszeniowej OSiR Stargard Sp. z o.o. ma 7 dni na wyrobienie Karty Stałego Klienta OSiR Stargard.
2. Kartę Stałego Klienta OSiR Stargard należy odebrać osobiście po upływie 7 dni w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Szczecińskiej 35.
3. Od momentu poprawnie złożonej deklaracji Klient nabywa prawo do zakupu biletu lub karnetu z rabatem określonym w cenniku na dany rok kalendarzowy.

§5Zasady korzystania z Karty Stałego Klienta OSiR Stargard:
1. Osoba posiadająca Kartę Stałego Klienta OSiR Stargard przy zakupie biletu lub karnetu ze zniżką jest zobowiązana do okazania Karty w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o.
2. Karta posiada ważność przez 1 rok od dnia jej założenia.
3. Po upływie terminu ważności Karty, Klient może przedłużyć jej ważność o kolejny rok, po wcześniejszym dokonaniu opłaty stałej wynikającej z Zarządzenia Prezesa OSiR Stargard Sp. z o.o.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty, wyrobienie kolejnej następuje po złożeniu nowej deklaracji i uiszczeniu opłaty wynikającej z Zarządzenia Prezesa OSiR Stargard Sp. z o.o.

§6Korzyści wynikające z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta OSiR Stargard Sp. z o.o.
1. Zakup biletu z rabatem określonym w cenniku obowiązującym na dany rok kalendarzowy.
2. Zakupu karnetu z rabatem określonym w cenniku obowiązującym na dany rok kalendarzowy.
3. Dokonywanie rezerwacji na poszczególne zajęcia z „góry”.
4. Uczestnictwo w promocjach organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o.

§7Regulamin Karty Stałego Klienta Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. obowiązuje od 01.11.2013 roku

§8Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin dostępny jest w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.osir.stargard.pl

Pozostałe opłaty

 • Karta stałego klienta - opłata manipulacyjna
  15,00 zł
 • Karta stałego klienta - opłata za duplikat / kontynuacja
  10,00 zł
 • Opłata za zgubienie kluczyka od szafki
  20,00 zł
 • Opłata za wypożyczenie czepka
  2,00 zł
 • Opłata za szafkę depozytową
  2,00 zł
 • Opłata za zgubiony kluczyk od szafki depozytowej
  20,00 zł