Kontrola jakości wody

NIECKA BASENOWA - data badania 05 Listopada 2018 r.

PARAMETR

woda wprowadzona

do niecki basenowe

z systemu cyrkulacji

SYMBOL

woda w

niecce basenowej 

SYMBOL

Escherichia Col

w 100 ml wody

0 jtk 0 jtk

Pseudomonas

awruginosa

w 100 ml wody

0 jtk  0 jtk

Ogólna liczba

mikroorganizmów 

36 ± 2° po 48h

w 1 ml wody

0 jtk 0 jtk
 < 4  0

 jakość wody na pływalni  spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

 jakość wody na pływalni nie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Pliki do pobrania: