Cennik
Cena biletu Cena biletu
z Kartą Stałego Klienta
- Fitness Weekend ****
- Fitness przedpołudniowy
- Fitness MAX
- Fitness Senior
- Zumba KIDS
9,00
10,00
16,00
7,50
7,00
  8,00
9,00
13,00
6,50
- Zajęcia korekcyjne - basen
- Zajęcia korekcyjne - sala (NOWOŚĆ)
- Zajęcia korekcyjne - basen + sala
9,00
7,00
15,00
  -
-
-
**** dotyczy korzystania z siłowni i zajęć fitness wg harmonogramu w soboty i niedziele
Cena Cena
z Kartą Stałego Klienta
Karnet fitness przedpołudniowy* (ilość wejść)
4x w miesiącu
8x w miesiącu
12x w miesiącu
38,00
63,00
89,00
  33,00
58,00
78,00
Karnet "EURO-26 STUDENT"**
12 wejść 87,00   82,00
Karnet SENIOR***
12 wejść
10 wejść (basen)
84,00
60,00
  74,00
60,00
Karnet fitness MAX****
4x w miesiącu
8x w miesiącu
12x w miesiącu
16x w miesiącu
53,00
93,00
123,00
152,00
  48,00
83,00
113,00
144,00
Karnet VIP******
220,00
  200,00

Karta Stałego Klienta

CENA: 15 zł

Regulamin Karty Stałego Klienta
Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta OSiR Stargard wystawianej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie Szczecińskim.

§2

Do otrzymania Karty Stałego Klienta OSiR Stargard uprawniona jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług pływalni, fitness, siłowni i sauny mieszczących się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Szczecińskiej 35.
1. Karta Stałego Klienta OSiR Stargard Sp. z o.o. jest imienna i przeznaczona dla osób fizycznych.
2. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta OSiR Stargard jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikające z faktu posiadania Karty, nie może być cedowane na inną osobę.
3. Karta Stałego Klienta OSiR Stargard nie obowiązuje na obiektów sezonowych tj. lodowiska i kortów tenisowych.

§3

Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta należy:
1. Poprawnie wypełnić deklarację zgłoszeniową, którą można pobrać w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.osir.stargard.pl
2. Uiścić opłatę wpisową zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem określonym Zarządzeniem Prezesa OSiR Stargard Sp. z o.o. na dany rok kalendarzowy.
3. Dostarczyć zdjęcie przedstawiające wizerunek osoby ubiegającej się o wydanie Karty Stałego Klienta lub wykonać cyfrowe zdjęcie w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie Szczecińskim, podczas składania deklaracji zgłoszeniowej.

§4

Termin otrzymania Karty Stałego Klienta
1. Od czasu poprawnie złożonej deklaracji zgłoszeniowej OSiR Stargard Sp. z o.o. ma 7 dni na wyrobienie Karty Stałego Klienta OSiR Stargard.
2. Kartę Stałego Klienta OSiR Stargard należy odebrać osobiście po upływie 7 dni w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Szczecińskiej 35.
3. Od momentu poprawnie złożonej deklaracji Klient nabywa prawo do zakupu biletu lub karnetu z rabatem określonym w cenniku na dany rok kalendarzowy.

§5

Zasady korzystania z Karty Stałego Klienta OSiR Stargard:
1. Osoba posiadająca Kartę Stałego Klienta OSiR Stargard przy zakupie biletu lub karnetu ze zniżką jest zobowiązana do okazania Karty w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o.
2. Karta posiada ważność przez 1 rok od dnia jej założenia.
3. Po upływie terminu ważności Karty, Klient może przedłużyć jej ważność o kolejny rok, po wcześniejszym dokonaniu opłaty stałej wynikającej z Zarządzenia Prezesa OSiR Stargard Sp. z o.o.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty, wyrobienie kolejnej następuje po złożeniu nowej deklaracji i uiszczeniu opłaty wynikającej z Zarządzenia Prezesa OSiR Stargard Sp. z o.o.

§6

Korzyści wynikające z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta OSiR Stargard Sp. z o.o.
1. Zakup biletu z rabatem określonym w cenniku obowiązującym na dany rok kalendarzowy.
2. Zakupu karnetu z rabatem określonym w cenniku obowiązującym na dany rok kalendarzowy.
3. Dokonywanie rezerwacji na poszczególne zajęcia z „góry”.
4. Uczestnictwo w promocjach organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o.

§7

Regulamin Karty Stałego Klienta Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. obowiązuje od 01.11.2013 roku

§8

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin dostępny jest w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.osir.stargard.pl

Pozostałe opłaty

 • Karta stałego klienta - opłata manipulacyjna
  15,00 zł
 • Karta stałego klienta - opłata za duplikat / kontynuacja
  10,00 zł
 • Opłata za zgubienie kluczyka od szafki
  20,00 zł
 • Opłata za wypożyczenie czepka
  2,00 zł
 • Opłata za szafkę depozytową
  2,00 zł
 • Opłata za zgubiony kluczyk od szafki depozytowej
  20,00 zł