Cennik
Wybierz dział:
Cena
KARNETY
4 wejścia
8 wejść
12 wejść
30 zł
55 zł
80 zł
Cena biletu Cena biletu
z Kartą Stałego Klienta
- Fitness Weekend ****
- Fitness przedpołudniowy
- Fitness MAX
- Fitness Senior
9,00
10,00
16,00
7,50
  8,00
9,00
13,00
6,50
**** dotyczy korzystania z siłowni i zajęć fitness wg harmonogramu w soboty i niedziele