Fotogaleria

Rozmowy o przyszłości

Modernizacja pływalni i jej funkcjonowanie w przyszłości niewątpliwie wpłyną na zmiany w działalności i strukturze Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obecnie pracujemy nad koncepcją i wizją funkcjonowania spółki po uruchomieniu nowego obiektu. W pracach nad stworzeniem jak najlepszej oferty produktowej wspomaga nas firma Comper Fornalczyk i Wspólnicy Sp. J.

Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu dotychczasowych form działalności spółki oraz wskazaniu mocnych i słabych stron miasta, jak i samego OSiR-u, a także wynikających z nich szans i zagrożeń. Skupiliśmy się też na analizie każdego z zarządzanych przez nas obiektów sportowych. Spotkanie miało formę dyskusji i „burzy mózgów”, nie zabrakło przerywników w formie zabawy. Przedstawiciele partnerskiej firmy wstępnie wskazali na proponowaną wizję funkcjonowania spółki w przyszłości oraz omówili realizowane i planowane do realizacji usługi publiczne w ogólnym interesie gospodarczym, w oparciu o obowiązującą z Miastem umowę wykonawczą.

Najbliższe tygodnie i miesiące poświęcone będą kolejnym działaniom, które mają sprawić, że OSiR będzie jeszcze bardziej przyjazny i dostępny dla wszystkich. Wierzymy, że przyszły rok przyniesie wiele zmian – ważnych i pozytywnych…