Regulamin

REGULAMIN  REZERWACJI  ZAJĘĆ FITNESS W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI  OSiR STARGARD SP. Z O.O. W STARGARDZIE

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Zajęcia fitness (zwane dalej zajęciami) są prowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard  Sp. z o.o. (zwanym dalej OSiR).

2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

3. Jeśli w niniejszym Regulaminie jest mowa o Recepcjonistce – rozumie się przez to osobę działająca w imieniu OSiR, która odpowiedzialna jest za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2

Rezerwacja codzienna

 

1. Rezerwacja zajęć w danym dniu tylko w Recepcji OSiR osobiście lub telefonicznie 091 573-25-70, w godzinach od 6.00 do godziny rozpoczęcia zajęć.

2. Rezerwację codzienną można dokonywać jedynie na dany dzień.

3. Osoba posiadająca rezerwację, w przypadku nie zgłoszenia się w Recepcji OSiR 5 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć, traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej.

 

§3.

Rezerwacja terminowa

 

1. Rezerwacji dokonać może tylko Recepcjonistka.

2. Warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji terminowej jest posiadanie Karty Stałego Klienta OSiR oraz wykupienie karnetu  odpowiedniego do rodzaju zajęć.

3. Rezerwacji terminowej dokonuje się poprzez złożenie w Recepcji OSiR pisemnej i dokładnie wypełnionej deklaracji oraz dołączenie karnetu. Potwierdzenie rezerwacji jest wykonywane na karnecie w terminie 3 dni.

4. Rezerwacji terminowej dokonuje się do daty ważności zakupionego karnetu.

5. Zarezerwowany termin może być odwołany najpóźniej na 6 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć, a w przypadku zajęć porannych i przedpołudniowych – do godziny 20:00 dnia poprzedniego.

6. Zajęcia nie odwołane terminowo lub nieobecność na zarezerwowanych zajęciach są traktowane jako wykorzystanie jednej wejściówki. Osoby posiadające karnet tracą automatycznie jedno (zarezerwowane wcześniej) wejście z karnetu.

  

§4

Rezerwacja terminowa „last minute”

 

1. Rezerwacji terminowej „last minute” dokonuje Recepcjonistka.

2. Warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji terminowej „last minute”  jest posiadanie Karty Stałego Klienta OSiR oraz wykupienie karnetu odpowiedniego do rodzaju zajęć.

3. Rezerwacji dokonuje się na jeden dzień lub kilka dni wcześniej przed zajęciami w Recepcji OSiR na kolejne godziny zajęć. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpis do karnetu daty i godziny kolejnych zajęć oraz wpis do notesu w Recepcji.

4. Zarezerwowany termin może być odwołany najpóźniej na 6 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć, a w przypadku zajęć porannych i przedpołudniowych – do godziny 20:00 dnia poprzedniego.

5. Zajęcia nie odwołane terminowo lub nieobecność na zarezerwowanych zajęciach są traktowane jako wykorzystanie jednej wejściówki. Osoby posiadające karnet tracą automatycznie jedno (zarezerwowane wcześniej) wejście z karnetu.

 

§5

Zasady korzystanie z zajęć dla posiadaczy karty MultiSport i FitProfit:

 

1. Rezerwacji dla posiadaczy kart MultiSport i FitProfit dokonuje Recepcjonistka.

2. Użytkownik kart MultiSport i FitProfit ma możliwość dokonania rezerwacji codziennej zgodnie z postanowieniami  z § 2 .

3. Użytkownik karty MultiSport i FitProfit ma możliwość dokonania rezerwacji terminowej maksymalnie 3 razy w tygodniu zgodnie z Regulaminem korzystania z programu MultiSport.

4. Recepcja nie przyjmuje deklaracji miesięcznych od posiadaczy kart MultiSport i FitProfit.

 

§6

Zasady korzystania z zajęć

 

1. Pierwszeństwo skorzystania z zajęć mają osoby, które: 

a) dokonały rezerwacji terminowej lub „last minute”,

b) dokonały rezerwacji codziennej,

c) mają wykupiony karnet,

d) deklarują zakup jednorazowego biletu wstępu.

 

2. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na wybrane zajęcia

 

§7

Postanowienia końcowe

 

Skargi i wnioski należy składać w Raporcie dziennym znajdującym się w Recepcji.