Oferta
Cena
KORT za1 godzinę /60minut/
- bilet normalny
- bilet dla dzieci i młodzieży w godzinach 10.00-14.00 *
- bilet (karnet) 10-wejściowy **
18,00
10,00
160,00
Elektryczne naciąganie rakiet
- naciąg rakiety – usługa (naciąg własny)
- naciąg rakiety A/B
- naciąg rakiety C
25,00
35,00
40,00
Opłaty dodatkowe
- szatnia + natrysk
- wypożyczenie rakiety tenisowej
4,00 / osoba
5,00 / godzina
* dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych na podstawie ważnej legitymacji.
Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku gdy jedna z osób korzystających nie spełnia warunków tzn. nie jest uczniem,
bilet dla dzieci i młodzieży nie przysługuje

** bilet (karnet) 10-wejściowy jest ważny 2 miesiące od daty zakupu