Regulamin

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Korty tenisowe są obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

2. Korty czynne są codzienne od godziny 7.00 do 21.00 zgodne z zatwierdzonym planem i w oparciu o złożone zamówienia.

3. W trakcie korzystania z kortów należy kierować się szeroko pojętą kulturą i etyką tenisową.

4. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania obuwia tenisowego z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych (gładki bieżnik, bez ostrych kantów).

5. Kortowy - osoba działająca w imieniu OSiR Stargard Sp. z o.o., która odpowiedzialna jest za przestrzeganie niniejszego regulaminu.

6. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Tak przygotowany kort należy przekazać następnym użytkownikom o pełnej godzinie.

7. Godzina techniczna - jest to czas w którym korty są nieczynne, w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych przez OSiR Stargard Sp. z o.o.

8. Korzystanie z kortu przez osoby fizyczne w celach zarobkowych może odbywać się tylko po uprzednim podpisaniu umowy najmu kortu tenisowego na dany sezon z Prezesem OSiR Stargard sp. z o.o..

9. Bilet dla dzieci i młodzieży - dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych (tylko za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej).

10. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

 

§ 2 Rezerwacja kortów

1. Rezerwację kortu na dzień następny i kolejny można dokonać w Recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o., osobiście lub telefonicznie 091/573-25-70, codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00.

2. Osoba posiadająca rezerwację kortu jeżeli nie uiści opłaty przed godziną rozpoczęcia gry, traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej.

 

 

§ 3 Opłata za kort

1. Opłatę za kort należy bezwzględnie dokonać przed wejściem na kort, w recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o..

2. Przed wejściem na kort dowód wpłaty lub karnet należy każdorazowo okazać kortowemu.

3. Kortowy nie jest uprawniony do pobierania opłaty za kort.

4. Osoba posiadająca rezerwację kortu a nie mogąca skorzystać jest zobowiązania zgłosić minimum godzinę przed rozpoczęciem gry rezygnację z kortu w Recepcji OSiR Stargard Sp. z o. o.. W przypadku nie odwołania wcześniej rezerwacji i jeżeli kort nie będzie z tego powodu zajęty, jest zobowiązana dokonać opłaty.

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe.

Skargi i wnioski należy składać w Raporcie dziennym znajdującym się w Recepcji OSiR Stargard Sp. z o.o..

 

 

Prezes Zarządu

Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard

Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim