Godziny otwarcia
Poniedziałek Wtorek  Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

* w dni nauki w szkołach - lekcje w-f

* w dni wolne od nauki w szkołach (w tym ferie) - obowiązuje harmonogram tak jak w sobotę i niedzielę

  9:00*
10:00* RODZINA ***
11:30*
12:30* RODZINA ***
                                15:00*
                                16:10*
                                17:20*
                                18:50*
                                 20:00* 

 

* Dotyczy młodzieży szkolnej: szkoła podstawowa,gimnazjum, szkoła średnia oraz emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji

*** PROGRAM RODZINA – rabat dla rodziny (minimum 1 osoba dorosła i 1 dziecko)

Na wszystkie godziny obowiązuje Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość