Godziny otwarcia

 

* Dotyczy młodzieży szkolnej: szkoła podstawowa,gimnazjum, szkoła średnia oraz emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji

** PROGRAM RODZINA – rabat dla rodziny (minimum 1 osoba dorosła i 1 dziecko)

Na wszystkie godziny obowiązuje Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość