Postępy prac

Czerwiec 2020 r.

Prace budowlane:

wykonywanie izolacji EPDM wkoło okien elewacyjnych

szklenie wieży zjeżdżalni

prace renowacyjne w zakresie ogrodzenia wzdłuż ul. Szczecińskiej

prace renowacyjne muralu

wykonywanie zabudów z płyt G-K i konstrukcji sufitów systemowych w poziomie kondygnacji +1

montaż elementów konstrukcyjnych rwącej rzeki w basenie rekreacyjnym

szklenie fasady wieży zjeżdżalni

montaż ślizgów zjeżdżalni

wykonywanie gładzi szpachlowych w zakresie kondygnacji 0

prace posadzkarskie w zakresie kondygnacji 0

prace glazurnicze w zakresie rynien przelewowych basenu rekreacyjnego

Prace w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej:

montaż instalacji odgromowej na dachach płaskich

prace montażowe w zakresie floorboxów

montaż okablowania antenowego

uzbrojenie małych rozdzielni gniazdowych na salach fitness

Prace w zakresie instalacji sanitarnych, technologii basenowej oraz instalacji wentylacji:

wykonywanie instalacji odprowadzania skroplin spod wanien hamownych

 montaż kanałów wentylacyjnych dla czerpni i wyrzutni central

montaż automatyki dla wentylacyjnych central basenowych C1, C2, C3

dalszy ciąg montażu orurowania i armatury technologii basenowej dla basenu sportowego

rozprowadzanie instalacji podposadzkowej z.w, c.w.u., c.o.

wykonywanie rewizji na kanałach wentylacyjnych


Maj 2020 r.

Prace budowlane:

prace elewacyjne w zakresie szklenia fasady S1

prace w zakresie montażu fasady wieży zjeżdżalni

renowacja budynku trafostacji

prace renowacyjne przy muralu

wykonywanie gładzi szpachlowych w zakresie sal fitness, części biurowych oraz siłowni

skuwanie tynków zewnętrznych

prace murarskie w zakresie pawilonu S1

prace renowacyjne w zakresie ogrodzenia wzdłuż ul. Szczecińskiej

wykonywanie konstrukcji sufitów systemowych – sale fitness

prace w zakresie izolacji przeciwwilgociowej pawilonu S1

prace posadzkarskie w zakresie rozkładania termoizolacji – pawilon S2

Prace w zakresie instalacji sanitarnej:

dokończenie instalacji kanalizacji podstropowej w podbaseniu basenu dziecięcego

montaż wpustów na basenie rekreacyjnym

montaż hydrantów natynkowych

ciąg dalszy montażu orurowania i armatury technologii basenowej dla brodzika dziecięcego, wanien WHIRPOOl , zjeżdżalni i basenu sportowego

Prace w zakresie instalacji teletechnicznych:

montaż okablowania kontroli dostępu w zakresie recepcji

montaż okablowania pomiędzy licznikami siłowni a systemem BMS

montaż uziemienia otokowego budynku trafostacji

Kwiecień 2020 r.

Prace budowlane:

prace ciesielskie w zakresie wykonania schodów na gruncie: pawilon S-2

montaż dodatkowych belek stalowych w pomieszczeniu basenu rekreacyjnego na potrzeby instalacji wentylacji

prace tynkarskie w zakresie: pawilon S-1 (parter), dodatkowych obróbek belek stalowych w rejonie całego budynku

prace montażowe w zakresie fasady szklanej pawilony S-1, obróbki

obróbki kanałów wentylacyjnych i bruzd instalacyjnych: kondygnacja -1

prace izolacyjne ściany fundamentowej w zakresie klatki zewnętrznej SCHZ-3

renowacja budynku trafostacji

prace renowacyjne przy muralu od strony północnej

zasypki stóp fundamentowych - schodkowych

zasypki budynku w rejonie wieży stalowej

demontaż deskowania niecki basenu sportowego

kosmetyka betonu w zakresie basenu sportowego, podbaseniu wieży zjeżdżalni, podbaseniu sportowego

wykonywanie zabudów z płyt gipsowo kartonowych w poziomie kondygnacji +1: sale fitness, pomieszczenia sanitarne

wykonywanie gładzi szpachlowych w zakresie kondygnacji +1: sale fitness, część biurowa, siłownia, komunikacje

skuwanie tynków budynku trafostacji

skuwanie podciągu żelbetowego w osi 10’, kondygnacja +1, przejście pomiędzy pawilonem S-2 a komunikacją windy

montaż belki stalowej BS3.8 w poziomie kondygnacji +1

prace ciesielskie w zakresie wykonania schodów na gruncie: pawilon S-3, klatka schodowa techniczna od strony ul. Szczecińskiej, schody pomiędzy podbaseniem sportowym a rekreacyjnym.

montaż dodatkowych belek stalowych w pomieszczeniu basenu rekreacyjnego na potrzeby instalacji wentylacji

montaż ścian niecki basenu dziecięcego – pawilon S-3

prace tynkarskie w zakresie: pawilon S-1 (parter)

wykonanie izolacji bitumicznej, przeciwwilgociowej stóp schodkowych zjeżdżalni

szpałdowanie belek osadzonych nadproży stalowych w pomieszczeniu łącznika S-3 i basenu rekreacyjnego

wykonanie izolacji z papy w tunelu wentylacyjnym łącznika pomiędzy basenem dziecięcym a rekreacyjnym

prace montażowe w zakresie fasady szklanej pawilony S-1

obróbki kanałów wentylacyjnych i bruzd instalacyjnych: kondygnacja +1

prace izolacyjne ściany fundamentowej pomiędzy częścią na gruncie a częścią podpiwniczoną (strefa recepcji)

renowacja budynku trafostacji

montaż i obróbki podkonstrukcji central wentylacyjnych: dach pawilonu S-1 i S-3

demontaż deskowania niecki basenu sportowego

demontaż deskowania stropu wieży stalowej

wykonywanie zabudów z płyt gipsowo kartonowych w poziomie kondygnacji +1: sale fitness, pomieszczenia sanitarne

wykonywanie gładzi szpachlowych w zakresie kondygnacji +1: sale fitness, część biurowa

wyburzenie części daszku żelbetowego pod zabytkowym freskiem

wykonanie otworów w istniejących elementach żelbetowych: wyłaz na poddasze, otwór pod starą niecką basenu sportowego (wejście)

Instalacja sanitarna:

montaż kanalizacji podstropowej w podbaseniu sportowym wzdłuż osi 20 i osi E

montaż instalacji c.t. w podbaseniu sportowym w osiach M

montaż kanałów wentylacyjnych w pawilonie S1

montaż kanałów wentylacyjnych podbaseniu S-3

montaż kanałów wentylacyjnych pomieszczeń parteru: 1.03, 1.08

bruzdowanie i wykonanie instalacji skroplin w pomieszczeniach biurowych parteru: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13

montaż izolacji termicznej na instalacji C.O – strefa SPA

wykonanie okablowania do central wentylacyjnych na dachu S3

spięcie instalacji klimatyzacji, nabicie próby ciśnieniowej

montaż orurowania i armatury technologii basenowej dla brodzika dziecięcego, wanien WHIRPOLL i zjeżdżalni

montaż liczników ciepła i zaworów regulacyjnych w pom. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04

montaż kanalizacji podstropowej w podbaseniu sportowym (wzdłuż osi N)

montaż instalacji c.t. w podbaseniu sportowym w osiach 13-16/I-N

montaż kanałów wentylacyjnych w pawilonie S1

wykonanie okablowania do central wentylacyjnych na dachu S3

spięcie instalacji klimatyzacji w pom. 1.02 i 1.38

montaż orurowania i armatury technologii basenowej dla brodzika dziecięcego, wanien Whirpoll i zjeżdżalni

Instalacja elektryczna/teletechniczna:

wykonanie instalacji odgromowej dachów płaskich pawilon S-3, dachy remontowane

wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej w podbaseniu sportowym

instalacja odgromowa – trafostacja

instalacja odgromowa ukryta w elewacji pawilonu S-3

instalacja teletechniczna SPA

instalacja teletechniczna pawilonu S-1

Marzec 2020 r.

Montaż deskowania i zbrojenia, betonowanie ścian basenu sportowego

Montaż deskowania, betonowanie słupów piwnicy wieży

Tynkowanie ścian / słupów parteru pawilonu S3 - basen dziecięcy

Prace elektryczne w zakresie zasięgu prądów

Montaż instalacji klimatyzacji w pawilonie S2 i salach fitness

Montaż instalacji ct w piwnicy w części SPA

Montaż instalacji technologii basenowej basenu rekreacyjnego

Montaż pokrycia dachowego pawilonu S1 - strefa wejściowa

Montaż ścian prefabrykowanych basenu rekreacyjnego

Montaż deskowania, zbrojenia, betonowanie ściany „twierdzy” - zjeżdżalnia dla małych dzieci

Montaż konstrukcji drewnianej dachu budynku trafostacji

Prace murarskie w zakresie ścian działowych pawilonu S1

Prace elektryczne - montaż okablowania pawilon S1

Montaż kanałów wentylacyjnych w piwnicy basenu rekreacyjnego

Montaż obrabek blacharskich przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany zewnętrzne


Luty 2020 r.

Montaż deskowania i zbrojenia stropu pawilonu S1 - strefa wejściowa

Montaż zbrojenia niecki basenu sportowego, betonowanie

Montaż klap oddymiających - dachy remontowane

Montaż kanałów wentylacyjnych piwnicy - podbasenie budynku S3, strefa małego basenu rekreacyjnego

Montaż instalacji hydrantowej w poziomie - 1

Montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej w podbaseniu sportowym

Montaż zbiorników technologii basenowej: podbasenie S3 oraz basen sportowy

Montaż instalacji technologii basenowej - podbasenie S3 oraz basen sportowy

Montaż pokrycia dachowego pawilon S3

Montaż konstrukcji fasady szklanej pawilonu S3

Wykonanie posadzek na podłodze i parterze pawilonu S2


Styczeń 2020 r.

Szklenie fasady budynku S2 (siłownia) wraz z montażem paneli nieprzeziernych.

Montaż deskowania i zbrojenia i betonowanie stropu nad parterem S3.

Zasyp i zagęszczenie stóp fundamentowych piaskiem zasypowym budynek S1 (strefa wejściowa).

Montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej w pomieszczeniach piwnicy.

Montaż kanałów wentylacyjnych w piwnicy (strefa SPA).

Montaż klimatyzacji (piętro I – szatnie siłowni).

Prace elektryczne w zakresie układania instalacji basenu sportowego, kablowania koryt wewnętrznej linii zasilającej.

Tynkowanie ścian piwnicy i parteru.

Wykonywanie posadzek – pomieszczenia biurowe, sale fitness.Grudzień 2019 r.

Kontynuacja robót żelbetowych – niecka basenu sportowego, pawilon S3, basen rekreacyjny

Kontynuacja robót związanych z   pokryciem dachowym – dachy płaskie

Kontynuacja prac montażu instalacji wodnej i c.o

Wykonywanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Tynkowanie ścian pawilonu S3 i budynku istniejącego