Postępy prac

W załaczniku szczegółowy miesięczny postęp prac na pływalni