Postępy prac

Harmonogram postępu prac:

Luty 2020 r.

Montaż deskowania i zbrojenia stropu pawilonu S1 – strefa wejściowa

Montaż zbrojenia niecki basenu sportowego, betonowanie

Montaż klap oddymiających – dachy remontowane

Montaż kanałów wentylacyjnych piwnicy - podbasenie budynku S3, strefa małego basenu rekreacyjnego

Montaż instalacji hydrantowej w poziomie - 1

Montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej w podbaseniu sportowym

Montaż zbiorników technologii basenowej: podbasenie S3 oraz basen sportowy

Montaż filtrów technologii basenowej – podbasenie S3 oraz basen sportowy

Montaż pokrycia dachowego pawilon S3

Montaż  konstrukcji fasady szklanej pawilonu S3

Wykonanie posadzek na piętrze i parterze pawilonu S2

Styczeń 2020 r.

Szklenie fasady budynku S2 (siłownia) wraz z montażem paneli nieprzeziernych.

Montaż deskowania i zbrojenia i betonowanie stropu nad parterem S3.

Zasyp i zagęszczenie stóp fundamentowych piaskiem zasypowym budynek S1 (strefa wejściowa).

Montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej w pomieszczeniach piwnicy.

Montaż kanałów wentylacyjnych w piwnicy (strefa SPA).

Montaż klimatyzacji (piętro I – szatnie siłowni).

Prace elektryczne w zakresie układania instalacji basenu sportowego, kablowania koryt wewnętrznej linii zasilającej.

Tynkowanie ścian piwnicy i parteru.

Wykonywanie posadzek – pomieszczenia biurowe, sale fitness.

Grudzień 2019 r.

Kontynuacja robót żelbetowych – niecka basenu sportowego, pawilon S3, basen rekreacyjny

Kontynuacja robót związanych z   pokryciem dachowym – dachy płaskie

Kontynuacja prac montażu instalacji wodnej i c.o

Wykonywanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Tynkowanie ścian pawilonu S3 i budynku istniejącego

Listopad 2019 r.

Kontynuacja wykonania konstrukcji stalowych.

Kontynuacja robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych.

Wykonanie instalacji drzwi i okien na parterze istniejącego budynku. 

Rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem elewacji.

Rozpoczęcie prac przy technologii basenowej.

Październik 2019 r.

Kontynuacja prac żelbetowych.

Kontynuacja prac związanych z instalacją sanitarną wewnętrzną, CO, wentylacji oraz kontynuacja prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną (istniejący budynek oraz Pawilon S3).

Wrzesień 2019 r.

Kontynuacja wykonania konstrukcji stalowych.

Kontynuowanie robót związanych z pokryciem pokryć dachowych.

Kontynuacja prac związanych z instalacją sanitarną wewnętrzną, CO, wentylacji oraz kontynuacja prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną (istniejący budynek oraz Pawilon S3).

Sierpień 2019 r. 

Kontynuacja prac rozbiórkowych.

Kontynuowanie robót związanych z pokryciem dachowym.

PEC rozpoczął układanie rurociągu.

Rozpoczęcie prac w zakresie murowania ścian  Pawilon S3.

Lipiec 2019 r.

Zakończenie robót w zakresie wyburzania.

Kontynuacja robót związanych z pokryciem dachu.

Rozpoczęcie prac związanych z instalacją sanitarną wewnętrzną CO.

Kontynuacja prac w zakresie fundamentowania nowych pawilonów.

Czerwiec 2019 r.

Rozpoczęto demontaż pokrycia dachowego z blachodachówki.

Kontynuacja prac rozbiórkowych. 

Naprawa więźby dachowej. 

Rozpoczęcie prac w zakresie fundamentowania nowych pawilonów.

Maj 2019 r.

W dniu 26.04. podpisano umowę z firmą ERBUD S.A. na roboty budowlane. 

Przekazanie placu budowy nastąpiło 14.05.2019 r.

Wykonawca dokonał wycinki drzew, rozpoczął roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na istniejącym budynku. Rozpoczęto demontaż pokrycia dachowego z blachodachówki.