Postępy prac

Harmonogram postępu prac:

Grudzień 2019 r.

Kontynuacja robót żelbetowych – niecka basenu sportowego, pawilon S3, basen rekreacyjny

Kontynuacja robót związanych z   pokryciem dachowym – dachy płaskie

Kontynuacja prac montażu instalacji wodnej i c.o

Wykonywanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Tynkowanie ścian pawilonu S3 i budynku istniejącego

- Listopad 2019 r

Kontynuacja wykonania konstrukcji stalowych.

Kontynuacja robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych.

Wykonanie instalacji drzwi i okien na parterze istniejącego budynku. 

Rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem elewacji.

Rozpoczęcie prac przy technologii basenowej.

- październik 2019 r.

Kontynuacja prac żelbetowych.

Kontynuacja prac związanych z instalacją sanitarną wewnętrzną, CO, wentylacji oraz kontynuacja prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną (istniejący budynek oraz Pawilon S3).

- wrzesień 2019 r.

Kontynuacja wykonania konstrukcji stalowych.

Kontynuowanie robót związanych z pokryciem pokryć dachowych.

Kontynuacja prac związanych z instalacją sanitarną wewnętrzną, CO, wentylacji oraz kontynuacja prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną (istniejący budynek oraz Pawilon S3).

- sierpień 2019 r. 

Kontynuacja prac rozbiórkowych.

Kontynuowanie robót związanych z pokryciem dachowym.

PEC rozpoczął układanie rurociągu.

Rozpoczęcie prac w zakresie murowania ścian  Pawilon S3.

- lipiec 2019 r.

Zakończenie robót w zakresie wyburzania.

Kontynuacja robót związanych z pokryciem dachu.

Rozpoczęcie prac związanych z instalacją sanitarną wewnętrzną CO.

Kontynuacja prac w zakresie fundamentowania nowych pawilonów.

- czerwiec 2019 r.

Rozpoczęto demontaż pokrycia dachowego z blachodachówki.

Kontynuacja prac rozbiórkowych. 

Naprawa więźby dachowej. 

Rozpoczęcie prac w zakresie fundamentowania nowych pawilonów.

- maj 2019 r.

W dniu 26.04. podpisano umowę z firmą ERBUD S.A. na roboty budowlane. 

Przekazanie placu budowy nastąpiło 14.05.2019 r.

Wykonawca dokonał wycinki drzew, rozpoczął roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na istniejącym budynku. Rozpoczęto demontaż pokrycia dachowego z blachodachówki.