Aktualności
19-03-2013

Zachodniopomorski Kongres Sportu Powszechnego – Szczecin, 18 marca 2013 r.

Instytucji, której zadaniem jest upowszechnianie sportu, nie mogło na Kongresie zabraknąć. Prezes OSiR Beata Radziszewska wzięła w nim udział także jako samorządowiec i wieloletni trener i działacz sportowy. Obrady, z udziałem administracyjnych i samorządowych władz Województwa Zachodniopomorskiego, objęła patronatem Minister Sportu Joanna Mucha. Zaszczyciła je także swoją obecnością i po wystąpieniach oficjalnych odpowiadała na pytania zgromadzonych w auli Uniwersytetu Szczecińskiego ludzi sportu. Prezes Radziszewska pytała panią minister o wpływ uwolnienia zawodów na poziom przygotowania  i kompetencji trenerów i instruktorów sportu oraz poruszyła sprawę pozostawienia w gestii urzędów marszałkowskich województw pieniędzy wspierających sport. Zwróciła także uwagę na coraz większe obciążenie samorządów zadaniami z dziedziny rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, a także sportu kwalifikowanego. 

więcej zdjęć