Kontakt

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSiR STARGARD SP. Z O.O.ul. Szczecińska 35


73-110 Stargard


NIP:854-23-67-178
REGON:320765396
KRS nr:0000359707

Telefon Sekretariat OSiR: +48 91 579 08 40
Telefon Recepcja Pływalnia: +48 91 573 25 70
Telefon/Fax Administracja OSiR: +48 91 573 23 34

BIURO OSiR: ul. Pierwszej Brygady 35, I piętro


73-110 Stargard


e-mail: sekretariat@osir.stargard.pl
e-mail: informatyk@osir.stargard.pl

Inspektor ochrony Danych - Łukasz Rozesłański
e-mail: rodo@osir.stargard.pl

KONTO:
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO!
Polska Kasa Opieki SA
17 1240 3927 1111 0010 7391 8687

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
27.400.000,00 zł