Zarząd

Grzegorz Chudzik

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
prezes@osir.stargard.pl