Aktualności
Następny
Poprzedni
30-01-2021

Obiekty sportowe - obostrzenia przedłużone

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 roku, do 14 lutego przedłużone zostały wszystkie obostrzenia związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych.

Przypominamy zatem, że z hali OSiR (przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz obu stadionów zarządzanych przez naszą spółkę (przy ul. Ceglanej 1 i przy ul. Sportowej 1) można korzystać wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub przez:

– zawodników pobierających stypendia sportowe

– zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej

– uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Podmioty uprawnione do korzystania z jednego z ww. obiektów winny podpisać i dostarczyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.