Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Ogłoszenie o pracę

07.09.2022 11:07

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora.

 

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata przy wykonywaniu pokrewnych prac remontowo – technicznych

Wykształcenie:  średnie  lub zawodowe.

Zakres obowiązków:

Wykonywanie prac remontowych pomieszczeń oraz dbanie o ich stan techniczny wraz z przyległą infrastrukturą.
Wykonywanie prac związanych z naprawą, montażem, demontażem elementów wyposażenia pomieszczeń.
Wykonywanie prac porządkowych ( koszenie trawy, podlewanie, grabienie, zamiatanie).
Zgłaszanie, określanie potrzeb związanych z potrzebnymi materiałami technicznymi oraz sprzętem technicznym wykorzystanym w wykonywaniu prac remontowych, naprawczych.
Dbanie o należyty stan narzędzi, sprzętu technicznego oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.
Nadzór nad posiadanym sprzętem technicznym.
Odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń oraz miejsc podczas prowadzonych prac remontowych przed dostępem osób trzecich.
Praca w systemie zmianowym.
Wymagane dokumenty:

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp).
 Dokumenty należy składać w  OSiR Stargard Sp. z o. o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko konserwatora lub na email: kadry@osir.stargard.pl  Termin składania dokumentów  do dnia 20.09.2022 r.   Kontakt tel. 91/573 23 34.