Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

"Wyginam Śmiało Ciało"

01.08.2022 22:00

W dniu dzisiejszym wystartowała II edycja projektu pn. „Wyginam Śmiało Ciało”
Projekt zakłada bezpłatne zajęcia z nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 

 CZAS TRWANIA:

 Okres realizacji projektu to 1.08.2022 – 10.11.2022

 

 Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w  godzinach 14:00 – 17:45 z podziałem na grupy.

 

 Projektem objęci zostali uczniowie klas I – III szkół podstawowych. Utworzono łącznie  6 grup po 15 dzieci co daje łącznie 90 osób.

 

 FINANSOWANIE:

 Projekt finansowany ze Środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Szkół Podstawowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz

 Gminy Miasto Stargard.