Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Zapisy trwają - uproszczona forma zgłoszeń

31.10.2023 12:30

Wiemy o trudnościach, które zgłaszacie w związku z zapisami do 6. Bieg "Stargard dla Niepodległej". Postanowiliśmy im zapobiec.

 

Problemy wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze - z konieczności założenia konta w systemie Gepard, a po drugie – ze względu na wymuszony obowiązek dokonywania zgłoszeń z różnych kont (jedno zgłoszenie z jednego konta/maila). Problem pojawia się szczególnie w sytuacji, gdy rodzic chce zapisać swoje dziecko, lecz nie może tego uczynić ze swojego konta. Są to kwestie niezależne od nas, a problem zgłosiliśmy już administratorowi platformy.

 

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom, dopuszczamy możliwość uproszczonego zgłaszania do zawodów. Osoby, które nie posiadają konta w systemie lub chcą dopisać kolejne osoby, prosimy o przesłanie podstawowych informacji (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość i konkurencja) na adres: sport@osir.stargard.pl Nasz zespół wprowadzi ręcznie dane zgłoszenie, natomiast wpisowe należy opłacić przelewem na konto OSiR, z podaniem w tytule nazwiska zgłaszanego uczestnika.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 35

73-110 Stargard

Nr rachunku bankowego: 17 1240 3927 1111 0010 7391 8687