Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni i fitness

23.10.2020

 

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni i fitness w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na dostawę i montaż sprzętu do siłowni i fitness w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/388164