Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego

12.05.2021

 

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do budynku pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwana dalej „Zamawiającym”,
na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do budynku pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/456976