Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń

21.11.2021

 

Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Pływalni Miejskiej AQUA STAR Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 135, w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej progi unijne na kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Pływalni Miejskiej AQUA STAR Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/535709