Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń - wznowienie

22.01.2022

 

Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie w latach 2022 – 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej Zamawiającym”, na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 135, w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne na:

kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie w latach 2022 – 2023.

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/559335