Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Modernizacja Euroboiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy

13.07.2022

 

Modernizacja Euroboiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Ceglanej 1 w Stargardzie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na modernizację Euroboiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Ceglanej 1 w Stargardzie.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/639479