Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Modernizacja pokrycia dachu Hali OSiR

15.07.2022

 

Modernizacja pokrycia dachu Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 3-110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o wartości poniżej progów unijnych na modernizację pokrycia dachu Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/640729