Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej

07.02.2019

 

Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. ul. Szczecińska 35, 73 – 110 Stargard ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:  Przebudowę i rozbudowę krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/196183