Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Rozbudowa systemu informatycznego dla OSiR Stargard

21.01.2022

 

Rozbudowa systemu informatycznego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje 

o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na rozbudowę systemu informatycznego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/565062