Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego

05.08.2021

 

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 275, w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro, w trybie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/492718