Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Trybuny składane teleskopowo

20.05.2024

 

Dostawa wraz z montażem trybun składanych teleskopowo z siedziskami plastikowymi z oparciem oraz zakup siedzisk na starą trybunę dla Hali sportowej OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej "Zamawiającym", na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawę wraz z montażem trybun składanych teleskopowo z siedziskami plastikowymi z oparciem oraz zakup siedzisk na stara trybunę dla Hali sportowej OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.
W linku zamieszczonym poniżej znajdują się dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/929909