Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Wykonanie audytu energetycznego

25.04.2022

 

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Wykonanie audytu energetycznego budynku Hali sportowej i Hotelu 104 przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/599909