Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Wykonanie PANTEONU GWIAZD SPORTU dla OSiR

31.03.2023

 

Wykonanie PANTEONU GWIAZD SPORTU wraz z zagospodarowaniem terenu krytej Pływalni miejskiej przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie PANTEONU GWIAZD SPORTU wraz z zagospodarowaniem terenu krytej Pływalni miejskiej przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/748603