Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Zakup energii elektrycznej

25.10.2022

Zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne na zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w 2023 roku.


Postępowanie prowadzone jest pod adresem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/680777