Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Zgromadzenie Wspólników:
Rafał Zając - Prezydent Miasta Stargard

Rada Nadzorcza:
Przemysław Momot – Przewodniczący
Monika Kaszczyszyn-Skiba – Sekretarz Rady Nadzorczej
Elżbieta Kowalska – Członek

 

Zarząd Spółki:
Grzegorz Chudzik - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny