Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Zgromadzenie Wspólników:
Rafał Zając - Prezydent Miasta Stargard

Rada Nadzorcza:
Przemysław Momot – Przewodniczący
Jan Grzelak – Sekretarz
Elżbieta Kowalska – Członek

 

Zarząd Spółki:
Grzegorz Chudzik - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny