Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

 

1. Zapytanie ofertowe

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. https://platformazakupowa.pl/transakcja/628592

 

2. Zapytanie ofertowe

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/614402

Informujemy, że postępowanie: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. (ID 614402) zakończyło się brakiem wyboru oferty ze względu na zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

 

3. Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Wykonanie audytu energetycznego budynku Hali sportowej i Hotelu 104 przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/599909