Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 35
73-110 Stargard

NIP: 854-23-67-178


REGON: 320765396
KRS: 0000359707

 

Sekretariat:
tel. 91 579 08 40
e-mail: sekretariat@osir.stargard.pl

Inspektor ochrony Danych:
Łukasz Rozesłański
e-mail: rodo@osir.stargard.pl

 

Nr rachunku bankowego:
Polska Kasa Opieki SA
17 1240 3927 1111 0010 7391 8687

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 37 558 000,00 zł