Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

PRZYSTAŃ KAJAKOWA

 

Przystań kajakowa na rzece Ina wraz z trzema pomostami została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego. Jej otwarcie nastąpiło w czerwcu 2017 roku. Przystań składa się z trzech pomostów. Jeden duży, znajduje się od strony ul. Żeglarskiej, a dwa mniejsze w okolicy wodospadu. OSiR Stargard sprawuje bieżący nadzór nad pomostami, w tym ich konserwacją oraz montażem, demontażem i magazynowaniem w okresie zimowym lub w sytuacji zagrożenia powodzią,

 

Przystań kajakowa

 

Kierownik obiektu:
Ireneusz Purwiniecki
tel. 91 573 23 34; 514 399 337
email: i.purwiniecki@osir.stargard.pl