Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie. Spółka o charakterze użyteczności publicznej została utworzona na bazie majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie i przeniesienia z tego zakładu części majątku do nowo utworzonej Spółki.

OSiR Stargard Spółka z o. o. wykonuje zadania własne Miasta Stargard obejmujące świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymuje tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe. Od dnia 19 kwietnia 2019 roku wskazane zadania realizuje na podstawie Umowy Wykonawczej do Uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie nr V/82/2019.

 

Przedmiotem niniejszej umowy są usługi, które w szczególności obejmują:
- zarządzanie i bieżące udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją,
- budowę, przebudowę, remont i utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych we właściwym stanie technicznym,
- organizowanie zleconych przez Miasto przedsięwzięć popularyzujących kulturę fizyczną, sport i rekreację, z zapewnieniem odpowiednich standardów jakościowych świadczenia usług.

 

Administrowane przez OSiR Stargard Sp. z o.o. obiekty sportowe:
- AquaStar – centrum sportu i rekreacji (ul. Szczecińska 35)
- hala sportowa (ul. Pierwszej Brygady 1)
- stadion piłkarski (ul. Ceglana 1) oraz boisko piłkarskie (ul. Ceglana 11)
- stadion lekkoatletyczny (ul. Sportowa 1)
- lodowisko (ul. Sportowa 32)
- przystań kajakowa na rzece Inie