Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Modernizacja Roku 2021!

30.09.2022 08:52

Nasz obiekt otrzymał tytuł "Modernizacja Roku 2021" i zajął 1 miejsce w kategorii "Obiekty Sportu i Rekreacji"

 

Jury przyznając tytuł wzieło pod uwagę m.in: ponadstandardowe, kompleksowe rozwiązanie wielofunkcyjnego centrum sportowego, w oparciu o wprowadzenie nowoczesnych technologii, znakomite wyposażenie obiektu i ciekawą aranżację wnętrz.

Kolenym niezwykle istotnym aspektem przy wyborze było przywrócenie historycznego obiektu do dawnej  jego świetności, z poszanowaniem i zachowaniem zarówno detalu jak i formy architektonicznej, przywracając jednocześnie lokalnej społeczności możliwość integracji i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Za umiejętnie przeprowadzony proces modernizacji obiektu jak i jego rozbudowy, przy wyważonym połączeniu historii ze współczesnością"

 

INWESTOREM był Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

WYKONAWCĄ firma ERBUD S.A. Warszawa

AUTOREM PROJEKTU firma MD Polska Sp. z o.o. Szczecin

 

po więcej informacji zapraszamy na stronę:

 

MODERNIZACJA ROKU