Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Praca dla konserwatora

20.06.2023 16:00

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora.

 

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata przy wykonywaniu pokrewnych prac remontowo-technicznych. Mile widziane uprawnienia elektryczne lub wod-kan.

 

Wykształcenie: średnie lub zawodowe.

 

Zakres obowiązków:

- wykonywanie prac remontowych pomieszczeń oraz dbanie o ich stan techniczny wraz z przyległą infrastrukturą
- wykonywanie prac związanych z naprawą, montażem, demontażem elementów wyposażenia pomieszczeń
- wykonywanie prac porządkowych ( koszenie trawy, podlewanie, grabienie, zamiatanie)
- zgłaszanie, określanie potrzeb związanych z potrzebnymi materiałami technicznymi oraz sprzętem technicznym wykorzystanym w wykonywaniu prac remontowych, naprawczych
- dbanie o należyty stan narzędzi, sprzętu technicznego oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich
- nadzór nad posiadanym sprzętem technicznym
- odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń oraz miejsc podczas prowadzonych prac remontowych przed dostępem osób trzecich
- praca w systemie zmianowym


Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp).

 

Dokumenty należy składać w OSiR Stargard Sp. z o. o. w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 35, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko konserwatora lub na email: kadry@osir.stargard.pl Termin składania dokumentów do dnia 30.06.2023 r. Kontakt tel. 91 573 23 34.