Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Budowa mobilnego lodowiska

07.06.2023

 

Budowa mobilnego lodowiska dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z wyposażeniem.
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, na podstawie art. 277 w zw. z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na Budowę mobilnego lodowiska dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. wraz z wyposażeniem.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/778167