Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Budowa zadaszenia mobilnego lodowiska dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

08.09.2023

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35,
73-110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje
o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na „Budowę zadaszenia mobilnego lodowiska dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie”.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/815946