Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Dostawa i montaż stalowych trybun sportowych

05.08.2021

 

Dostawa i montaż stalowych trybun sportowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje
o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawę i montaż stalowych trybun sportowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/492716