Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Wymiana parkietu w Hali Sportowej

17.04.2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z o.o. ogłasza wymianę parkietu w hali sportowej

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej "Zamawiającym", na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na "Wymianę parkietu w Hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie". 

 

W linku zamieszczonym poniżej znajdują się dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/916830