Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Zakup energii elektrycznej dla OSiR

24.10.2022

 

Zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w 2023 roku

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 135, w związku z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne na: zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w 2023 roku.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/680777